มาตรฐาน มอก. สำหรับหลอดไฟ แอลอีดี (LED) คือ มอก. อะไร


หลอดไฟคุณภาพ ตรา INFINITE

มอก. สำหรับหลอดไฟแอลอีดี (LED) คือ มอก. 1955-2551 
โดยมีนิยามเต็มว่า มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกันขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1955-2551 (เฉพาะผลิตภัณฑ์ LED)

ซึ่งเป็นการตรวจวัดถึงคุณภาพหลอดไฟโดยรวม
ซึ่งปกติแล้วผลิตภัณฑ์แอลอีดีที่ต้องใช้มอก. นี้รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตามนี้

  1. โคมไฟไฮเบย์ แอลอีดี LED (Highbay LED)หรือ ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็คทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังฟ้ากำหนด 30-150 W
  2. Panel LED: ดวงโคมไฟฟ้าฝัง มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็คทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังฟ้ากหนด 3-24 W
  3. Floodlight LED: ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็คทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ใช้หลอด แอล อี ดี กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 10-200   W
  4. Streetlight LED :ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็คทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 Vกำลังไฟฟ้าที่กำหนด    45-180 W
  5. E27 bulb(หลอดไฟตามบ้านทั่วไป) :หลอดแอล อี ดี มีอุปกรณ์ขับในตัว ขั้วหลอดแบบ E27 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 Vกำลังไฟฟ้าที่กำหนด   3-22 W
  6. หลอดยาว T8 (เหมือนหลอดฟลูออเรสเซนท์) หลอดแอล อี ดี มีอุปกรณ์ขับในตัว ขั้วหลอดแบบ G13 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 Vกำลังไฟฟ้าที่กำหนด   9-18 Wความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การทดสอบคุณสมบัติที่ดีของหลอด แอลอีดี (LED) ด้วยมาตรฐาน IES LM79

วิธีการติดตั้งหลอดไฟ T8 LED แทนหลอดไฟ T8 ฟลูโอเรสเซ้นต์ แบบเก่าบนรางเดิม